top of page

NOTEIKUMI UN DISTANCES LĪGUMS

SIA „Ziemeļnieks M”, reģistrācijas Nr. 40203322414, adrese: Rīga, Kuldīgas iela 18a-4, LV-1007, Latvija, kontaktinformācija: +371 2282065, info@ziemelnieks.lv, turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, savā interneta vietnē www.ziemelnieks.lv, turpmāk tekstā – MĀJAS LAPA, nodrošina saturu un sniedz pakalpojumus, tajā skaitā internetveikalu, turpmāk tekstā E-VEIKALS, saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem, Distances līgumu un citiem nosacījumiem, kas lasāmi MĀJAS LAPĀ.

1.           VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN TIESĪBAS

1.1.        Vispārīgi

1.1.1.     Mājas lapu izveidojuši un uztur PĀRDEVĒJS un tā izplatīšanas partneri, lai tā kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, PREČU tirgošanai tiešsaistē un lai informētu klientus par jaunāko, aktuālāko, kas saistīts ar uzņēmumu un tā produkciju.

1.1.2.     Reģistrējoties, autorizējoties MĀJAS LAPĀ vai veicot pasūtījumu E-VEIKALĀ, jebkura privāta vai juridiska persona, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, apliecina, ka ir iepazinusies ar visiem noteikumiem, nosacījumiem, tajā skaitā DISTANCES LĪGUMU, visu saprot un piekrīt to ievērošanai bez ierobežojumiem. Visi noteikumi var tikt mainīti jebkurā brīdī no PĀRDEVĒJA puses, iepriekš par to nebrīdinot PIRCĒJU. Jaunie noteikumi stājas spēkā tā publicēšanas brīdī un PIRCĒJS, veicot pasūtījumu vai jebkuru citu darbību, piekrīt jaunajai noteikumu redakcijai.

1.1.3.     DISTANCES LĪGUMS stājas spēkā, PIRCĒJAM veicot pasūtījumu E-VEIKALĀ. Preces pasūtīšana uzskatāma par PIRCĒJA pilnvērtīgu apstiprinājumu darījumam/pasūtījumam slēgt šo DISTANCES LĪGUMU par pasūtītās preces piegādi un par PIRCĒJA piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu.

1.1.4.     DISTANCES LĪGUMS neattiecas uz PIRCĒJA pirkumiem citos veidos – PĀRDEVĒJA mazumtirdzniecības veikalā, pasūtījuma veikšanā citos veidos u.c.

1.1.5.     PIRCĒJS pasūta, pērk un apmaksā, bet PĀRDEVĒJS piegādā un pārdod sadzīves ķīmijas, ādas un ķermeņa kopšanas, augu minerālmēslošanas produktus (turpmāk tekstā – PRECES) pēc visiem MĀJAS LAPĀ minētajiem noteikumiem un DISTANCES LĪGUMA.

1.1.6.     Ar sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, PIRCĒJS, kas uzskatāms par patērētāju, var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.

2.           PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

2.1. E-VEIKALA sadaļā PIRCĒJS izvēlas PRECES un pievieno tās PIRKUMA GROZAM, lai noformētu pirkumu.

2.2. PIRCĒJAM jāaizpilda nepieciešamie dati. Veicot pirkumu, ja PIRCĒJS nav reģistrēts klients, uzreiz var veikt arī reģistrāciju.

2.3. PIRCĒJS izvēlas kādu no piedāvātajām piegādes iespējām.

2.4. PIRCĒJS izvēlas kādu no maksāšanas veidiem, reģistrējot akciju vai kuponu kodus, ja tādi ir.

2.5. PIRCĒJAM ir iespēja reģistrēties JAUNUMU saņemšanai no PĀRDEVĒJA, atzīmējot to. Jebkurā laikā, rakstiski par to informējot PĀRDEVĒJU, no jaunumu saņemšanas iespējams atteikties.

2.6. PIRCĒJS apstiprina MĀJAS LAPAS noteikumus , distances līgumu un apstiprina savu pasūtījumu.

2.7. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas parādās paziņojums par veiksmīgu pasūtījuma noformēšanu.

2.8. PIRCĒJAM uz viņa norādīto e-pasta adresi atnāk paziņojums par veiktu pasūtījumu.

2.9. Ja PIRCĒJS izvēlējies apmaksāt pasūtījumu ar RĒĶINU, tad PĀRDEVĒJS 1 (vienas) līdz 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo un nosūta PIRCĒJAM rēķinu uz viņa norādīto e-pasta adresi.

2.10. Pēc pasūtījuma saņemšanas un apstiprināšanas, gadījumā, ja nav pieejams kāds no produktiem vai izvēlēts nepareizs piegādes veids, atkarībā no produkta izmēra, sūtīšanas veida u.c., PĀRDEVĒJS sazinās ar PIRCĒJU pa viņa norādīto kontaktinformāciju, lai saskaņotu izmaiņas.

2.11. Ja rēķins netiek apmaksāts rēķinā paredzētajā termiņā, pasūtījums tiek anulēts.

3.           REĢISTRĒŠANĀS

3.1. Konta izveide: PIRCĒJS var kļūt par MĀJAS LAPAS reģistrētu lietotāju pasūtījuma veidošanas brīdī vai nesaistīti ar to. Reģistrēšanās notiek sadaļā PROFILS, ievadot un apstiprinot visu nepieciešamo informāciju.

3.2. Jaunu saņemšanas iespēja: ja PIRCĒJS vēlas saņemt PĀRDEVĒJA ziņas par jaunumiem, jauniem produktiem, akcijām vai citu informāciju, PIRCĒJS var MĀJAS LAPĀ reģistrēties jaunumu saņemšanai uz savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru. Jebkurā brīdī no jaunumu saņemšanas ir iespējams atteikties, nepārprotami par to informējot PĀRDEVĒJU, rakstot uz e-pasta adresi info@ziemelnieks.lv

3.3. Reģistrēts lietotājs savā profila kontā var redzēt tādu informāciju kā: pasūtījuma vēsture, bonusu punktu sistēma (ja tāda tiek izmantota MĀJAS LAPĀ) u.c. PĀRDEVĒJS var piedāvāt papildus bonusus reģistrētiem lapas lietotājiem.

3.4. Nereģistrēts lietotājs var veikt pirkumu tieši tāpat kā reģistrēts lietotājs, taču dati par sevi, noteikumu apstiprināšana būs jāveic, veidojot katru jaunu pasūtījumu. Vienkopus nebūs redzama informācija par iepriekš veiktiem pasūtījumiem.

3.5. Reģistrējoties MĀJAS LAPĀ kā juridiskai personai, ir iespēja, ka sistēmā, atpazīstot PĀRDEVĒJA sadarbības partneri, var tikt pozicionētas citas preču cenas (vairumtirgotāja cena vai cita cena, ņemot vērā citus sadarbības līgumus un vienošanās), papildus informācija kā vairumtirgotājam u.c.

4.           PIRKUMA APMAKSA

4.1. Apmaksu par preci PIRCĒJS veic kādā no piedāvātājiem veidiem:

4.1.1. Uz PĀRDEVĒJA konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā, ko PIRCĒJS saņem savā e-pasta adresē.

                            4.1.2. Izmantojot citus norēķinu veidus.

4.1.3. Juridiska persona var izvēlēties tikai vienu maksāšanas veidu: veicot maksājumu uz PĀRDEVĒJA kontu, saņemot rēķinu par pasūtījumu.

5.           PASŪTĪJUMA IZPILDE

5.1. Pasūtījumu PIRCĒJS var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu apstrādi, komplektēšanu un izsūtīšanu PĀRDEVĒJS veic darba dienās no pl. 9.00 līdz 16.00. Sestdienās un svētdienās komplektēšana netiek veikta.

5.2. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta PĀRDEVĒJA kontā. Kad PIRCĒJS veicis apmaksu, PĀRDEVĒJS sāk gatavot pasūtījumu – tā komplektēšanu un izsūtīšanu.

5.3. Ja rēķins netiek apmaksāts rēķinā paredzētajā termiņā, pasūtījums tiek anulēts un tas netiek nodots tālākai izpildei.

6.           PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANA UN PIEGĀDE

6.1. Visus piegādes izdevumus sedz PIRCĒJS atbilstoši PIEGĀDES NOTEIKUMIEM, kas aprakstīti MĀJAS LAPAS sadaļā PIEGĀDE.

6.2 PĀRDEVĒJS veic preču piegādi PIRCĒJA norādītajā adresē vai paku saņemšanas vietā, saskaņā ar PIRCĒJA norādītajiem datiem, kas ir saskaņā ar piegādātāju noteiktajiem tarifiem un noteikumiem. PIRCĒJS sūtīšanas izdevumus un PREČU apmaksu veic kopā, pirms preču piegādes no PĀRDEVĒJA. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

6.3. Ja kāda no precēm nav pieejama brīdī, kad veikts PASŪTĪJUMS, PĀRDEVĒJS sazinās ar PIRCĒJU un saskaņo tālākās darbības: pasūtījuma izsūtīšana pēc laika, pasūtījuma atcelšana, pasūtījuma rēķina labošana, cita līdzīga produkta iekļaušana pasūtījumā trūkstošā produkta vietā u.c.

6.4. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču PĀRDEVĒJS patur tiesības pasūtījumu piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no PĀRDEVĒJA īpašajiem noteikumiem, preces pieejamības noliktavā un piegādātāju noteikumiem un noslodzes.

6.5. Ja kāds pasūtījums dēļ sava apjoma (skaits, svars u.c.) nebūs piegādājams 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo tas tiks traktēts kā nestandarta, lielgabarīta u.c. sūtījums, PĀRDEVĒJS individuāli sazināsies ar PIRCĒJU un vienosies par iespējamiem piegādes termiņiem, izmaksām un citām tehniskām detaļām.

6.6. PIRCĒJAM, kas ir patērētājs, ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja tas netiek piegādāts divu nedēļu laikā pēc 6.4. punktā paredzētā piegādes laika – 2 (divas) nedēļas.

6.7. Maksas piegādes iespējas:

6.7.1. piegāde ar kurjeru līdz PIRCĒJA norādītai adresei;

6.8. PIRCĒJAM, kas ir patērētājs, pie pasūtījuma saņemšanas, ja piegādi veic kurjers līdz norādītajai adresei, ir pienākums pārbaudīt pasūtījuma iepakojuma kvalitāti. Ja saņemot pasūtījumu tiek konstatētas kādas nepilnības – pasūtījuma iepakojums ir bojāts, plīsis, netīrs u.c., par to nekavējoties jāziņo piegādātājam pasūtījuma saņemšanas brīdī.

6.9. PĀRDEVĒJA noteiktie piegādes un citi saistību nosacījumi var tikt mainīti vai atcelti, ja no PĀRDEVĒJA neatkarīgu un nesaistītu iemeslu dēļ kavējas saistību izpilde vai iestājas nepildīšana, kā piemēram – nepilnīga, nepareiza vai neiesniegta informācija no PIRCĒJA puses, nespēja sazināties ar PIRCĒJU pa viņa norādīto kontaktinformāciju u.c.

6.10. PĀRDEVĒJS var mainīt piegādes cenas, nosacījumus jebkurā laikā, par to informējot attiecībās MĀJAS LAPAS informatīvajās sadaļās. Tāpat, var tikt veidotas īslaicīgas akcijas, kad piegādes cena tiek mainīta.

7.           ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PREČU ATGRIEŠANA

7.1. PIRCĒJS , kas ir patērētājs, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriez preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, par to nepārprotami informējot PĀRDEVĒJU pa e-pasta adresi info@ziemelnieks.lv PIRCĒJS aizpilda atteikuma veidlapas formu brīvā formā pats, un nosūta to PĀRDEVĒJAM uz iepriekšminēto e-pastu, atteikums pieļaujams tikai ja viss sūtījuma saturs ir neatvērts, kā arī atteikuma gadījumā, piegādes izmaksas netiek kompensētas.

7.2. Lai izvairītos no strīdus situācijām, jāievēro šādi nosacījumi:

7.2.1. Preces saņemšanas brīdī PIRCĒJAM ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums, preces veids, tilpums un citi būtiski parametri). Tāpat, PIRCĒJAM ir pienākums pārbaudīt pasūtījuma iepakojumu, kā aprakstīts 6.8. punktā.

7.2.2. Gadījumā, ja preces ir sakomplektētas neprecīzi, PIRCĒJS par to informē PĀRDEVĒJU 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas par preces apmaiņu (preču apmaiņa, piegādes veids, terminš u.c.) Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz PĀRDEVĒJS;

7.2.3. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota un atvērta (ņemot vērā preces specifiku). Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis, nepareizi to uzglabājot, PIRCĒJAM nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

                            7.2.4. PIRCĒJAM ir pienākums saglabāt un nesabojāt preces oriģinālo iepakojumu;.

7.3. Naudu par atgriežamo preci vai visu pasūtījumu un tās piegādes izmaksām (ja atgriezts tiek viss pasūtījums un PIRCĒJS ar PĀRDEVĒJU par to vienojas) PĀRDEVĒJS pārskaita uz PIRCĒJA norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās preces saņemšanas PĀRDEVĒJA adresē Dobelē, Dzirnavu ielā 1, Latvijā, LV-3701, pamatojoties uz PIRCĒJA atteikumu.

7.4. Veicot atpakaļ sūtīšanu, ja preces atgriešana nav saistīta ar nepareizu komplektāciju, bojātu produktu vai kādu citu pamatotu sūdzību, preces atgriešanas izmaksas un pārvadājuma risku uzņemas PIRCĒJS.

8.           PRIVĀTUMS

8.1. PĀRDEVĒJS PIRCĒJA iesniegtos personas datus apstrādā dažādos veidos, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts vai nereģistrēts lietotājs, vai esat pieteicies jaunumu saņemšanai un vai komerciālas informācijas saņemšanai (par akcijām, speciāliem piedāvājumiem u.c.), vai iegādājaties dāvanu karti, kas plašāk aprakstīta PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

8.2. Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu (angļu val. „cookies”) izmantošanu, pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

9.           SAZIŅA UN ATSAUKSMES

9.1. Saziņa ar PĀRDEVĒJU var notikt dažādos veidos: caur MĀJAS LAPAS kontaktu formu, zvanot pa tālruni +371 22826065 vai rakstot uz e-pasta adresi info@ziemelnieks.lv

9.2. Saņemot no PIRCĒJA atsauksmi par produktu, PIRCĒJS piekrīt, ka tā var tikt izmantota PĀRDEVĒJA vajadzībām, publicējot PIRCĒJA vārdu, atsauksmi par produktu, fotogrāfiju.

9.3. Saņemot no PIRCĒJA sūdzību par produktu, PIRCĒJS piekrīt, ka PĀRDEVĒJS ar to sazinās telefoniski vai elektroniski, lai iegūtu plašāku informāciju un risinātu radušās problēmas 2 (divu) līdz 7 (septiņu) darba dienu laikā.

10.         INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS, AUTORTIESĪBAS UN SAITES UZ 3. PERSONĀM

10.1. PĀRDEVĒJS neuzņemas nekādas saistības un atbildību par atsaucēm un saitēm uz trešo personu interneta vietnēm, ja tādas publicētas MĀJAS LAPĀ.

10.2. PĀRDEVĒJS neuzņemas nekādas saistības un atbildību par PIRCĒJU, REĢISTRĒTU vai NEREĢISTRĒTU lapas lietotāju komentāriem vai citiem ierakstiem pie produktiem. Iespēju robežās tie tiek caurskatīti un arhivēti vai dzēsti, ja tie neatbilst - morāles un ētikas principiem.

10.3. PĀRDEVĒJS patur tiesības brīvi dzēst jebkuru PIRCĒJA atsauksi, komentāru vai ierakstu MĀJAS LAPĀ.

10.4. Viss MĀJAS LAPAS saturs, sarakstes, mārketinga un reklāmas materiāli MĀJAS LAPĀ vai par MĀJAS LAPU un E-VEIKALU, ir PĀRDEVĒJA īpašums. Visas tiesības ir rezervētas. Jebkura satura pārpublicēšana, izmantošana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot, ja šādas darbības rakstiski saskaņotas ar PĀRDEVĒJU, rakstot uz e-pasta adresi info@ziemelnieks.lv.

10.5. Ja tiek veidota MĀJAS LAPAS kopija izdrukas veidā vai tabulas veidā izmantošanai trešo personu vajadzībām, un darbība ir saskaņota, jānorāda PĀRDEVĒJA mājas lapa kā satura un materiālu avots, pievienojot atsauci uz MĀJAS LAPAS hipersaiti: www.ziemelnieks.lv.

10.6. Ja šo noteikumu neievērošanas dēļ radušās kādas sekas vai tiek celtas kādas pretenzijas, kas radījušas PĀRDEVĒJAM morālu kaitējumu, zaudējumus, izmaksas u.c., PIRCĒJS vai pārstāvis uzņemas atbildību un kompensē PĀRDEVĒJAM visas radušās izmaksas.

11.         PRECES UN PREČU CENAS

11.1. Visas cenas E-VEIKALĀ norādītas eiro valūtā.

11.2. MĀJAS LAPĀ un E-VEIKALA sadaļā ievietotā informācija par produktiem (attēls, apraksts, sastāvs u.c.) var atšķirties atkarībā no produkta ražošanas laika un sērijas numura. Šajā vietnē ievietota jaunākā aktuālā informācija par produktiem, taču atkarībā no noliktavas atlikumiem un citiem uzņēmuma faktoriem, nosūtītā produkta izskats (etiķete, tara u.c.) un apraksts var atšķirties.

11.3. Uz katras no iegādātajām precēm redzams tā apraksts, sastāvs un drošības informācija par tā lietošanu.

11.4. E-VEIKALĀ pieejamās PRECES un to paraugi ir paredzēti tikai personīgai lietošanai. Tos nedrīkst pārdot vai pārpārdot. Izņēmums attiecās uz juridiskām personām, ja līdzās šim DISTANCES LĪGUMAM ir cita vienošanās vai līgums par preču tālāku realizāciju ar PĀRDEVĒJU.

11.5. PĀRDEVĒJS patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai nodrošināmo produktu vai sasniedzamo pakalpojumu apjomu, kad tas, pēc PĀRDEVĒJA vienpusēja ieskata var izraisīt kādu noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

11.6. Kopā ar PRECĒM, ko iegādājies PIRCĒJS, PĀRDEVĒJS var pievienot kādu izmēģinājuma produktu vai dāvanu, kura tiek uzskatīta par nedalāmu lietu kopību un nevar tikt pieņemta vai atgriezta atsevišķi, izņemot gadījumus, ja PIRCĒJS nepārprotami atteicies no pasūtījumam pievienotās dāvanas saņemšanas.

11.7. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs veidot dažādām preču kategorijām vai konkrētiem produktiem akcijas cenas vai iepirkšanās kuponus. Par to informācija atrodama MĀJAS LAPĀ vai citā PĀRDEVĒJA informācijas avotā, norādot akcijas periodu un citus nosacījumus.

12.         NEPĀRVARAMĀ VARA

12.1. PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus saprātīgas kontroles, kas ietver tādas situācijas kā streiki, valdības rīkojumi, karadarbība, nacionālā mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisma draugi, terorisma akti, vides vai klimata anomālijas, neizpilde no trešo personu puses, traucējumi interneta savienojumā, datoriekārtu un programmatūras atteice u.c. Šādu nepārvaramu varas apstākļu gadījumā PĀRDEVĒJS centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

13.         STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

13.1. Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz reģistrēšanos MĀJAS LAPĀ vai Distances līguma izpildi, skaidrojumu, darbības izbeigšanu, centīsies risināt savstarpējā pārrunu ceļā.

13.2. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, strīdu var risināt Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

13.3. Patērētāju Tiesību Aizsardzības centra mājas lapā pieejama informācija par ārpustiesas izskatīšanas iespējām: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA “Ziemeļnieks M”, turpmāk tekstā UZŅĒMUMS, mājas lapas www.ziemelnieks.lv, turpmāk tekstā MĀJĀS LAPA, un tā internetveikala, turpmāk tekstā E-VEIKALS, pakalpojumiem. Klients (turpmāk tekstā LIETOTĀJS) ir jebkura privāta vai juridiska persona, kas veic jebkādu darbību konkrētajā MĀJAS LAPĀ.

UZŅĒUMS informē, ka uzņēmumam iesniegtie personas dati atrodas drošībā un personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Ja LIETOTĀJAM radušies kādi jautājumi vai neskaidrības sakarā ar privātuma politiku, datiem, datu apstrādes jautājumiem, sīkdatnēm, aicinām sazināties ar UZŅĒMUMU, sūtot e-pasta ziņojumu uz e-pasta adresi: info@ziemelnieks.

IEGŪSTAMĀ INFORMĀCIJA

UZŅĒMUMS iegūst tādus personas datus, ko MĀJAS LAPAS lietotājs brīvprātīgi sniedz:

•            ar e-pasta starpniecību;

•            veidojot pasūtījumu un aizpildot pasūtījuma formu;

•            veicot maksājumu, lai apmaksātu veikto pasūtījumu;

•            veicot reģistrēšanos, lai kļūtu par reģistrētu MĀJAS LAPAS biedru;

•            aizpildot ziņojumu MĀJAS LAPAS kontaktforumā;

•            aizpildot MĀJAS LAPĀ citus anketas vai aptaujas veidā izveidotos ieraksta laukus, lai sazinātos ar UZŅĒMUMU;

•            aizpildot loterijas, konkursa vai citu akciju, piedāvājumu reģistrācijas laukus;

 

Veicot E-VEIKALĀ pasūtījumu, LIETOTĀJS norāda:

•            vārdu, uzvārdu;

•            kontaktinformāciju – e-pasta adresi (obligāti) un tālruni (brīvprātīgi);

•            adresi un citu sūtījuma saņemšanas vietu, kas saistīta ar piegādātāju paku skapjiem, paku bodēm u.c. piegādes veidiem

•            citu informāciju, ko LIETOTĀJS vēlas sniegs.

 

Reģistrējoties MĀJAS LAPĀ, LIETOTĀJS norāda:

•            vārdu, uzvārdu;

•            kontaktinformāciju – e-pasta adresi un tālruni;

•            paroli;

•            adresi;

•            citu informāciju, ko LIETOTĀJAS vēlas sniegt.

 

Apmaksājot pirkumu, LIETOTĀJS norāda:

•            vārdu, uzvārdu;

•            personas kodu, ja nepieciešams;

•            bankas vai internetbankas nosaukumu;

•            savu konta numuru vai savas kartes datus;

•            citu nepieciešamo informāciju, ko LIETOTĀJAS vēlas sniegt, vai kas nepieciešama maksājuma uzdevuma veikšana.

 

Sazinoties ar UZŅĒMUMU ar e-pasta, MĀJAS LAPAS kontaktformas vai citām iespējām, LIETOTĀJS var norādīt:

•            vārdu, uzvārdu;

•            kontaktinformāciju (e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru);

•            citu nepieciešamo informāciju, ko LIETOTĀJAS vēlas sniegt, vai kas nepieciešama konkrētas darbības veikšanai (preču maiņa, preču atgriešana, komentārs, ieteikums, sūdzība, dalība loterijā vai citā akcijā u.c.)

 

IEGŪTO PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

UZŅĒMUMS var izmantot iegūtos personas datus, lai:

•            sniegtu LIETOTĀJAM pieprasītos pakalpojumus un informāciju;

•            lai nodrošinātu MĀJAS LAPAS un E-VEIKALA darbību;

•            apstrādātu, sagatavotu un noformētu LIETOTĀJA pasūtījumus un visus ar to nepieciešamos dokumentus;

•            apstrādātu LIETOTĀJA veiktos maksājumus un piegādātu veiktos pasūtījumus;

•            sniegtu efektīvu klientu atbalstu;

•            palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības;

•            nosūtītu LIETOTĀJAM informatīvus ziņojumus, informāciju par jaunumiem, jaunākajiem produktiem vai akcijām, ja LIETOTĀJS ir nepārprotami piekritis tādus saņemt;

•            ievērotu normatīvo aktu prasības;

•            likumā noteiktajos gadījumos izpaustu personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, ja to pieprasa tiesību akti;

•            nodrošinātu LIETOTĀJU dalību aptaujās, konkursos, loterijās vai citās aktivitātēs, kurās LIETOTĀJAS pats izteicis vēlmi piedalīties;

•            apstrādātu LIETOTĀJA iesūtītu atsauksmi, sūdzību vai citu informāciju;

•            atbildētu uz LIETOTĀJA jautājumiem, neskaidrībām vai citiem pieprasījumiem;

•            nosūtītu LIETOTĀJAM informāciju par viņa pasūtījuma statusu;

•            nosūtītu LIETOTĀJAM vai sazinātos ar LIETOTĀJU par ar pasūtījumu saistītām detaļām: piegādes veids un cena, piegādes laiks, preču maiņa u.c.;

•            apstrādātu LIETOTĀJA personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

 

Izpildot savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu pasūtījuma piegādi, nosūtītu Jums informatīvus paziņojumus par pasūtījuma statusu, piegādes laiku u.c. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek pieprasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Mēs nevaram garantēt tiešsaistes datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs nodrošinām visus saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšana un informācijas pareizību.

Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu MĀJAS LAPAS un E-VEIKALA daļām, kur nepieciešama parole. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

SĪKDATNES (ANGĻU VAL. „COOKIES”)

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kuru, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja pārlūkprogrammas iestatījumos. Tā vietnei palīdz atcerēties Jūsu iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.  Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu MĀJAS LAPU darbību un sniegtu informāciju vietnes īpašniekam. Atverot MĀJAS LAPU, LIETOTĀJAM tiek demonstrēts lauks, kurā tas var APSTIPRINĀT (vai noraidīt) sīkdatņu izmantošanu.

Šī MĀJAS LAPA var iestatīt sekojošas sīkdatnes: funkcionālās sīkdatnes, Google Analytics sīkdatnes, mērķētās reklāmas rīku sīkdatnes, trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes u.c.

Stingri pieprasītās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas,lai tīmekļa vietne tiktu palaista, un tās nevar izslēgt. Šāds sīkfails tie iestatīts tiai, reaģējot uz Jūsu veiktajām darbībām, piemēram, valodu, valūtu, pieteikšanās sesiju, konfidencialitātes preferencēm. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai bloķētu šos sīkfailus, bet vietne var nedarboties pēc tam.

  • PHPSESSID

  • Cookies

  • Language

  • cookieconsent_status

  • cookieconsent_preferences_disabled u.c.

Analīze un statistika. Šīs sīkdatnes ļauj mums izmērīt apmeklētāju datplūsmu un redzēt datplūsmas avotus, apkopojot informāciju datu kopās. Tie arī palīdz mums saprast, kuri produkti un darbības ir populārākas nekā citas.

  • Google Analytics

  • Google Tag manager

  • Facebook Pixel u.c.

Mārketinga un citas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes parasti nosaka mūsu mārketinga un reklāmas partneri. Tās var tikt izmantotas, lai izveidotu Jums interesējošo profilu un vēlāk parādītu atbilstošas reklāmas. Ja neatļausiet šīs sīkdatnes, netiks parādītas Jūsu interesēm atbilstošas reklāmas.

Lai atteiktos no sīkdatnēm, LIETOTĀJS var izmantot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu. Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz LIETOTĀJS aizver visus pārlūka logus. Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai un lietošanai, LIETOTĀJS var izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.
https://youradchoices.com/
https://www.youronlinechoices.com/

Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org/

bottom of page